6. September 2016

Nachwuchs Turnier

NACHWUCHS

vom 27. Dezember 2018 – 12. Jänner 2019

U9
Vorrunde
 27.12.2018     Finale 06.01.2019

U10
Vorrunde 28.12.2018       Finale 04.01.2019

U11
Vorrunde 29.12.2018      Finale 05.01.2019

U12
Vorrunde 30.12.2018       Finale 12.01.2019

U13
Vorrunde 02.01.2019      Finale 06.01.2019

U14
Vorrunde 03.01.2019      Finale 12.01.2019

U7 und U8
Spieltag 04.01.2019

KIA CUP U16 und RAIBA CUP U18

U-16 Kia CUP
Vorrunde 29.12.2018 / 30.12.2018
Finale 06.01.2019

U-18 Raiba CUP
Vorrunde 27.12.2018 / 28.12.2018
Finale 04.01.2019